DZIAŁ SPRZEDAŻY: tel: 508 509 701, e-mail: biuro@prosymetric.pl

Jak zadbać o kontrolę przepływu ludzi na dużych obiektach?

klucze w firmieZarządzanie przepływem ludzi w fabrykach, obiektach magazynowych, czy budynkach usługowych często jest problematyczne, zwłaszcza gdy chce się zachować transparentność. Wiele obiektów wymaga tego, by przepływ osób był całkowicie kontrolowany, co jest podyktowane względami bezpieczeństwa i ograniczeniami dostępu do poszczególnych pomieszczeń dla niektórych grup pracowników lub osób postronnych. Dobrze zorganizowana praca portierni i pracowników ochrony jest niezbędna, by osiągnąć ten cel. Sprawdź, na co zwrócić uwagę chcąc mieć kontrolę nad przepływem osób.


Ograniczony dostęp do kluczy – jak kontrolować przepływ osób w budynku?

Najlepszym sposobem na to, by ograniczyć dostęp do niektórych pomieszczeń, jest zastosowanie odpowiednich zamków i ograniczenie dostępu do kluczy. Na dużych obiektach zawsze należy jednak wprowadzić ścisłą kontrolę tego, kto posiada dostęp do kluczy. Jeśli nie będzie się tego kontrolować, bardzo łatwo o doprowadzenie do chaosu, a przede wszystkim będzie to się całkowicie mijać z celem, gdyż ewentualne kradzieże lub inne niepożądane sytuacje i tak będą możliwe. Każdorazowe pokwitowanie odbioru kluczy, a także ich zdania pozwoli na przeniesienie personalnej odpowiedzialności na konkretne osoby, którym w danej sytuacji daje się dostęp do poszczególnych pomieszczeń.
W biurach, fabrykach, czy magazynach, w których zatrudnia się przynajmniej kilkanaście lub kilkadziesiąt osób, taki system zarządzania przepływem osób jest niezbędny, by unikać kradzieży. Wynika to z faktu, że poszczególny pracownicy lub kierownicy osobiście odpowiadając za powierzony dostęp do pomieszczenia, dbają o to, by po wykonaniu obowiązków pozostało ono zamknięte, a osoby postronne nie miały do niego dostępu.
Gabloty na klucze powinny być dostępne w portierni lub w miejscu, w którym może je wydać konkretna osoba, odnotowując kto uzyskał dostęp do danego pomieszczenia.


przechowywanie kluczyTradycyjne klucze vs dostęp elektroniczny

Tradycyjne klucze i zamki coraz częściej są zamieniane na systemy dostępu elektronicznego. Na obiektach, na których jest możliwość przeprowadzenia takiej modernizacji to bardzo ciekawe rozwiązanie, gdyż okazuje się zdecydowanie bardziej wygodne dla pracowników. Ponadto ma dodatkową zaletę. Pracowników można wyposażyć w karty dostępu, a system elektroniczny będzie automatycznie odnotowywał, kto wchodzi do danego pomieszczenia. Taki sposób „odbijania się” pozwala też kontrolować czas pracy. Transpondery można oddawać w portierni, ale mogą też być przekazywane na stałe pracownikom. Warto jednak, by w portierni znalazły się witryny wiszące z zapasowymi transponderami, które można wydać w razie potrzeby lub w nagłej sytuacji, gdyż służą one za klucze do zamków elektronicznych. Chcąc ograniczyć dostęp do nich, wystarczy zastosować witryny wiszące lub zwykłe gabloty na klucze zamykane na zamek – transpondery wydawane są wtedy przez portiera mogące kontrolować osoby przebywające na obiekcie.Produkty odpowiednie dla Ciebie:

Modele witryn:

Witryny szklane wiszące witryny szklane stojące